Acupunctuur interventie voor geriatrische chronische pijn

Objectief
Deze studie onderzocht de aanvaardbaarheid en de effectiviteit van acupunctuur voor aanhoudende musculoskeletale pijn bij ouderen en getoetst aan de voorwaarden voor een toekomstige gecontroleerde trial.

Methoden
Een totaal van 60 patiënten gehospitaliseerd in een geriatrisch ziekenhuis werden ingeschreven. De interventie bestond uit acht acupunctuur sessies. Het belangrijkste resultaat was deelname van de patiënt. Wat pijn, werd de evaluatie op basis van voor-en nabehandeling variaties. Als een groot deel van de patiënten had cognitieve stoornissen, de gedrags-pijnschaal DOLOPLUS-2 werd gekozen hoewel zelfevaluatie werd gebruikt waar mogelijk.

Resultaten
De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 83 jaar. De acceptatiegraad was zeer hoog (89,6%) en 90% van de patiënten voltooiden het gehele verloop van de behandeling. Na vijf weken was de gemiddelde DOLOPLUS score aanzienlijk gedaald (P <0.01). De patiënten meldden verbeterde slaapkwaliteit en een vermindering van de symptomen van angst. Bovendien zorgverleners merkte een daling van de patiënt agressiviteit maken zorg makkelijker.

Conclusie
Onze resultaten suggereren dat acupunctuur is zeer acceptabel en kan zeer nuttig zijn in de behandeling van chronische pijn wanneer deze wordt uitgevoerd in zeer oude zwakke mensen met een chronische lichamelijke en geestelijke handicapten.

Bron: Journal of Integrative Medicine, Volume 11, Issue 1, January 2013, Pages 26–31

Published by Elsevier