Kosteneffectiviteit van moxatherapie bij stuitligging behandeling

Om de kosteneffectiviteit van het gebruik van de techniek moxibustie bij stuitligging behandeling en het aantal keizersneden uitgevoerd op termijn te verminderen analyseren.

METHODE:

Een deterministisch model beslisanalyse ontwikkeld om de kosten van behandeling waarbij warmte door moxibustie (de verbranding van Artemisia vulgaris) toegepast op acupunctuurpunt BL67 voor zwangere vrouwen met nietvertex foetale positie 33-35 weken zwangerschap analyseren. Deze aanpak werd vergeleken met een conventionele behandeling aanbevelingen op basis van de knieborst houding techniek.

De kosten werden voornamelijk verkregen uit gegevens die door de Andalusische Public Health System. Effectiviteit gegevens voor de basislijn werden getrokken uit een eerdere klinische studie. Een tweede analyse werd uitgevoerd op basis van een metaanalyse met behulp van willekeurige effecten analyse op basis van studies die de afgelopen systematische reviews moxibustion versus conventionele behandeling, teneinde de resultaten generaliseren naar andere gezondheidszorg instellingen maken. Deterministische en probabilistische gevoeligheidsanalyses werden onder verschillende aannames uitgevoerd om de onzekerheid van het resultaat te beoordelen.

RESULTATEN:

De baseline-analyse toont aan dat de toepassing van moxibustion voorkomt 8,92% van de leveringen met niet-vertex presentatie in vergelijking met een conventionele behandeling, met een gemiddelde kostenbesparing van € 107,11 per levering, voornamelijk als gevolg van de kostenbesparende uit het vermijden van de noodzaak van een keizersnede. De metaanalyse toonde een relatief risico van de versie van nietvertex presentatie op termijn 0,34 (95% CI 0,16-0,76). De gevoeligheidsanalyse is gebleken dat moxibustion kan voorkomen 0,34 keizersneden, met een incrementele kosten per aflevering, variërend van € 68 – € 640 moxibustion versus conventionele behandeling.

CONCLUSIES:

Moxa behandeling toegepast op acupunctuurpunt BL67 kan voorkomen dat de noodzaak van een keizersnede en kostenbesparing voor de gezondheidszorg te realiseren in vergelijking met een conventionele behandeling.

Cost effectiveness of using moxibustion to correct non-vertex presentation

Acupunct Med. 2015 Feb 10. pii: acupmed-2014-010696. doi: 10.1136/acupmed-2014-010696.