Posts

Acupuncturist meest bezochte alternatieve genezer

Alternatieve geneeswijzeIn de periode 2010-2012 gaven gemiddeld bijna 1 miljoen mensen aan het afgelopen jaar  onder behandeling te zijn van een alternatieve genezer. Dit komt overeen met bijna 6 procent van de bevolking. Met name de acupuncturist wordt vaak genoemd. Vrouwen, 30- tot 65-jarigen, hoger opgeleiden en aanvullend verzekerden hebben het meeste contact met de alternatieve genezer.

Type genezer onder mensen onder behandeling van alternatieve genezer, 2010/2012

Acupuncturist meest bezochte alternatieve genezer

 

Vooral 30-tot 65-jarigen  bezoeken alternatieve genezer

Van de mensen die een alternatieve genezer bezochten, heeft 63 procent een langdurige aandoening  en bezocht ruim de helft naast de alternatieve genezer ook een specialist. Vrouwen bezochten tweemaal vaker dan mannen een alternatieve genezer. Het zijn vooral 30- tot 65-jarigen die onder behandeling zijn van een alternatieve genezer. De oudste leeftijdsgroepen bezochten minder vaak een alternatieve genezer.

Aandeel mensen onder behandeling van alternatieve genezer, 2010/1012

Aandeel mensen onder behandeling van alternatieve genezer, 2010/1012

Acupuncturist meest bezochte alternatieve genezer

In 2010-2012 was een kwart van de behandelden door een alternatieve genezer onder behandeling van een acupuncturist. Ook de homeopaat werd relatief vaak, door 22 procent van de bezoekers van een alternatieve genezer, genoemd. Zo’n 17 procent bezocht een chiropractor. Gebedsgenezers, antroposofen en kruidengenezers werden het minst vaak genoemd.

Hoogopgeleiden vaker onder behandeling van alternatieve genezer

Hoogopgeleiden – met een hbo- of wo-diploma – zijn vaker onder behandeling van een alternatieve genezer dan lager opgeleiden. Wie slechts basisonderwijs heeft gehad, is het minst vaak onder behandeling.

Aandeel 25-plussers  onder behandeling van alternatieve genezer, naar opleidingsniveau, 2010/1012

Aandeel 25-plussers onder behandeling van alternatieve genezer, naar opleidingsniveau, 2010/1012

Met een aanvullende verzekering vaker naar de alternatieve genezer

Verder blijkt dat aanvullend verzekerden vaker onder behandeling zijn van een alternatieve genezer dan degenen die slechts  een basisverzekering hebben. Van degenen  met alleen een basisverzekering was 3 procent onder behandeling van een alternatieve genezer in 2010-2012. Onder aanvullend verzekerden was dat 7 procent. Het kan hier echter om alle soorten aanvullende verzekeringen gaan. Of de aanvullende verzekering ook daadwerkelijk is afgesloten vanwege vergoedingen voor alternatieve geneeswijzen, is uit dit onderzoek niet te bepalen.

Ook huisarts past wel eens alternatieve geneeswijzen toe

Sommige huisartsen passen zelf alternatieve geneeswijzen toe. Zij bieden bijvoorbeeld acupunctuur aan of schrijven een homeopathisch middel voor. In 2010-2012 gaf 4 procent van de bevolking aan te weten dat zijn of haar huisarts dat ook deed. Ruim de helft zei dat niet te weten. Van degenen met een huisarts die alternatieve geneeswijzen toepast, gaf 13 procent aan dat de huisarts in de afgelopen 12 maanden gebruik heeft gemaakt van zo’n geneeswijze.