Posts

Moxatherapie vermindert giftige bijwerkingen van radio-en chemotherapie

Moxibustie, dat een bepaalde verwarmingstechniek met hulp van Chinese bijvoetkruid is en wordt toegepast bij acupunctuur (Shenque) naast chemo en/of bestraling bij neus- en keelkankerpatiënten vermindert significant de bijwerkingen van deze behandelingen, verbetert ook de bloedwaarden tijdens en na de kuren significant in vergelijking met de controlegroep (P < 0.05, P < 0.01) en vergroot de groep van 5 jaars overlevers van neuskeelkankerpatiënten van 35,7% naar 50% blijkt uit kleinschalige maar wel gerandomiseerde studie bij 56 patiënten uitgevoerd in China.

Conclusie: De aanvullende moxibustie op Shenque punt kan uiteraard de giftige bijwerkingen van geavanceerde NPC patiënten behandeld met radio-en chemotherapie verminderen.

Bron: Chinese Journal of Integrated Traditional and Western Medicine

2000 Oct;20(10):733-5 (Chinese versie)